Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.478.075,23 RSD
2.Zaduženje
54.314,85 RSD
3.Odobrenje
178.012,00 RSD
4.Novo stanje
7.601.772,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.01.2021. godine

1.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
54.314,85 RSD
Ukupno:
54.314,85 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.01.2021. godine