Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.589.194,44 RSD
2.Zaduženje
25.000,00 RSD
3.Odobrenje
137.728,00 RSD
4.Novo stanje
5.701.922,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.01.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.01.2022. godine

1.Ostala plaćanja - Prinudna naplata
25.000,00 RSD
Ukupno:
25.000,00 RSD