Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.704.662,77 RSD
2.Zaduženje
79.262,00 RSD
3.Odobrenje
223.747,00 RSD
4.Novo stanje
4.849.147,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.02.2020. godine

1.Prevoz
4.262,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
50.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
79.262,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.02.2020. godine