Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
3.528.135,69 RSD
2.Zaduženje
25.000,00 RSD
3.Odobrenje
9.002.087,97 RSD
4.Novo stanje
12.505.223,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.02.2019. godine

1.Lekovi
1.026.000,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,33 RSD
3.Energenti
2.833.333,33 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.314.288,90 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
851.875,00 RSD
Ukupno:
8.608.955,56 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.02.2019. godine

1.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
25.000,00 RSD