Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.764.760,27 RSD
2.Zaduženje
2.813.890,20 RSD
3.Odobrenje
1.908.614,78 RSD
4.Novo stanje
5.859.484,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.02.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.02.2022. godine

1.Energenti
1.719.741,78 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.094.148,42 RSD
Ukupno:
2.813.890,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.02.2022. godine