Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.104.904,02 RSD
2.Zaduženje
100.000,00 RSD
3.Odobrenje
134.019,00 RSD
4.Novo stanje
5.138.923,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.02.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.02.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbija MTS Bg
100.000,00 RSD
Ukupno:
100.000,00 RSD