Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.589.959,71 RSD
2.Zaduženje
948,93 RSD
3.Odobrenje
233.968,00 RSD
4.Novo stanje
5.822.978,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.02.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
948,93 RSD
Ukupno:
948,93 RSD