Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.957.415,89 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
249.410,00 RSD
4.Novo stanje
8.206.825,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.03.2017. godine

Ukupno:
0,00 RSD