Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.209.758,37 RSD
2.Zaduženje
202.539,42 RSD
3.Odobrenje
30.150,00 RSD
4.Novo stanje
5.037.368,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.03.2020. godine

1.Solidarna pomoć
202.539,42 RSD
Ukupno:
202.539,42 RSD