Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.111.760,62 RSD
2.Zaduženje
2.144,22 RSD
3.Odobrenje
216.562,00 RSD
4.Novo stanje
4.326.178,40 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.03.2019. godine

1.Ostala plaćanja
2.144,22 RSD
Ukupno:
2.144,22 RSD