Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.011.760,89 RSD
2.Zaduženje
10.798,20 RSD
3.Odobrenje
163.956,00 RSD
4.Novo stanje
5.164.918,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.03.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Globos
10.798,20 RSD
Ukupno:
10.798,20 RSD