Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.504.001,15 RSD
2.Zaduženje
16.767.272,21 RSD
3.Odobrenje
20.160.577,22 RSD
4.Novo stanje
8.897.306,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.076.243,55 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
151.530,92 RSD
3.Lekovi van ugovora
8.386,95 RSD
Ukupno:
3.236.161,42 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.03.2024. godine

1.Lekovi
4.138.309,29 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
12.626.996,51 RSD
3.Ostala plaćanja - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.966,41 RSD
Ukupno:
16.767.272,21 RSD