Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.062.514,49 RSD
2.Zaduženje
9.600,00 RSD
3.Odobrenje
2.097.395,08 RSD
4.Novo stanje
3.150.309,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.04.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.318.241,15 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
245.986,62 RSD
Ukupno:
2.564.227,77 RSD