Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.515.829,22 RSD
2.Zaduženje
1.955.094,63 RSD
3.Odobrenje
1.958.014,57 RSD
4.Novo stanje
5.518.749,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.04.2021. godine

1.Plate
10.901.51 RSD
2.Lekovi
620.997,74 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
98.235,82 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.224.959,56 RSD
Ukupno:
1.955.094,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.04.2021. godine