Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.976.712,30 RSD
2.Zaduženje
2.006.166,36 RSD
3.Odobrenje
2.159.231,36 RSD
4.Novo stanje
6.129.777,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.04.2022. godine

1.Lekovi
2.006.166,36 RSD
Ukupno:
2.006.166,36 RSD