Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.313.116,97 RSD
2.Zaduženje
282.713,20 RSD
3.Odobrenje
201.806,00 RSD
4.Novo stanje
5.232.209,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
139.209,61 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
101.791,83 RSD
3.Ostala plaćanja
41.711,76 RSD
Ukupno:
282.713,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.04.2023. godine