Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.137.679,46 RSD
2.Zaduženje
1.829.670,31 RSD
3.Odobrenje
2.286.260,03 RSD
4.Novo stanje
4.594.269,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.05.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.034.543,54 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
138.588,94 RSD
Ukupno:
2.034.543,54 RSD