Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
4.249.140,74 RSD
2.Zaduženje
487.403,60 RSD
3.Odobrenje
611.695,60 RSD
4.Novo stanje
4.373.432,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.05.2021. godine

1.Energenti
487.403,60 RSD
Ukupno:
487.403,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.05.2021. godine

1.Energenti - Knez petrol
487.403,60 RSD
Ukupno:
487.403,60 RSD