Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.927.190,83 RSD
2.Zaduženje
770.668,60 RSD
3.Odobrenje
2.707.208,33 RSD
4.Novo stanje
5.863.730,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.06.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.880.563,40 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
4.522,76 RSD
Ukupno:
2.885.086,16 RSD