Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.131.784,35 RSD
2.Zaduženje
1.750.386,98 RSD
3.Odobrenje
197.142,00 RSD
4.Novo stanje
3.578.539,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.06.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
69.400,00 RSD
Ukupno:
69.400,00 RSD