Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.722.263,84 RSD
2.Zaduženje
4.952.397,30 RSD
3.Odobrenje
2.317.536,43 RSD
4.Novo stanje
6.087.402,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.390.041,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,67 RSD
Ukupno:
2.045.450,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.06.2019. godine

1.Prevoz
1.671.281,13 RSD
2.Energenti
2.825.006,63 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
218.403,54 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
212.706,00 RSD
5.Ostala plaćanja - prinudna naplata
25.000,00 RSD
Ukupno:
4.952.397,30 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.06.2019. godine