Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.716.686,99 RSD
2.Zaduženje
11.875,00 RSD
3.Odobrenje
165.710,56 RSD
4.Novo stanje
5.870.522,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.06.2022. godine

1.Plate
11.875,00 RSD
Ukupno:
11.875,00 RSD