Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.204.877,95 RSD
2.Zaduženje
427.615,31 RSD
3.Odobrenje
137.407,00 RSD
4.Novo stanje
6.914.669,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.06.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
426.828,81 RSD
2.Ostala plaćanja
786,50 RSD
Ukupno:
427.615,31 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.06.2023. godine