Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.401.593,11 RSD
2.Zaduženje
2.165.549,45 RSD
3.Odobrenje
106.438,00 RSD
4.Novo stanje
1.342.481,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.07.2017. godine

Ukupno:
0,00 RSD