Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.649.437,05 RSD
2.Zaduženje
1.424.269,90 RSD
3.Odobrenje
1.467.222,90 RSD
4.Novo stanje
4.692.390,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.07.2020. godine

1.Lekovi
176.602,80 RSD
2.Energenti
417.904,84 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbija
50.000,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
779.762,26 RSD
Ukupno:
1.424.269,90 RSD