Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.999.581,74 RSD
2.Zaduženje
205.747,48 RSD
3.Odobrenje
366.539,00 RSD
4.Novo stanje
8.160.373,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.07.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
205.747,48 RSD
Ukupno:
205.747,48 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.07.2021. godine