Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.923.330,41 RSD
2.Zaduženje
28.200,00 RSD
3.Odobrenje
106.103,00 RSD
4.Novo stanje
6.001.233,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.07.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Globos Beograd
28.200,00 RSD
Ukupno:
28.200,00 RSD