Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.735.171,14 RSD
2.Zaduženje
4.931.112,06 RSD
3.Odobrenje
4.805.082,23 RSD
4.Novo stanje
8.609.141,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.07.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
170.133,84 RSD
2.Energenti
981.078,06 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
4.686.295,23 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.07.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
170.133,84 RSD
2.Energenti
981.078,06 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.921.066,29 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
681.373,34 RSD
5.Ostala plaćanja
177.460,53 RSD
Ukupno:
4.931.112,06 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.07.2023. godine