Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.964.440,02 RSD
2.Zaduženje
1.122.947,02 RSD
3.Odobrenje
76.943,00 RSD
4.Novo stanje
3.918.436,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.08.2020. godine

1.Prevoz
1.121.152,02 RSD
2.Ostala plaćanja
1.795,00 RSD
Ukupno:
1.122.947,02 RSD