Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.046.454,49 RSD
2.Zaduženje
1.523.660,40 RSD
3.Odobrenje
2.171.455,20 RSD
4.Novo stanje
6.694.249,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.08.2019. godine

1.Lekovi
200.707,10 RSD
2.Energenti
1.502,76 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.817,44 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.284.383,10 RSD
5.Ostala plaćanja - Sredstva Grada – Projekat Grada „Stop zarazi 2019“
35.250,00 RSD
Ukupno:
1.523.660,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.08.2019. godine