Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.954.047,82 RSD
2.Zaduženje
731.176,00 RSD
3.Odobrenje
153.612,00 RSD
4.Novo stanje
8.376.483,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.08.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
522.076,00 RSD
2.Ostala plaćanja
209.100,00 RSD
Ukupno:
731.176,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.08.2023. godine