Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.376.382,88 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
277.814,21 RSD
4.Novo stanje
5.654.197,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.09.2018. godine

1.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
25.000,00 RSD