Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.655.056,00 RSD
2.Zaduženje
147.817,50 RSD
3.Odobrenje
147.946,00 RSD
4.Novo stanje
4.655.184,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.09.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
147.817,50 RSD
Ukupno:
147.817,50 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.09.2020. godine