Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.479.030,07 RSD
2.Zaduženje
6.754.242,81 RSD
3.Odobrenje
6.958.165,81 RSD
4.Novo stanje
10.682.953,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.09.2022. godine

1.Lekovi
3.225.304,56 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
494.424,00 RSD
3.Lekovi van ugovora
3.034.514,25 RSD
Ukupno:
6.754.242,81 RSD