Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
25.584.751,21 RSD
2.Zaduženje
1.032,81 RSD
3.Odobrenje
4.023.122,27 RSD
4.Novo stanje
29.606.840,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.09.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.821.119,27 RSD
Ukupno:
3.821.119,27 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.09.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.032,81 RSD
Ukupno:
1.032,81 RSD