Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.507.485,15 RSD
2.Zaduženje
460.998,00 RSD
3.Odobrenje
204.243,00 RSD
4.Novo stanje
5.250.730,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.10.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Dunav osiguranje
165.248,00 RSD
2.Ostala plaćanja
295.750,00 RSD
Ukupno:
460.998,00 RSD