Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
12.386.448,04 RSD
2.Zaduženje
4.281.636,02 RSD
3.Odobrenje
1.799.965,67 RSD
4.Novo stanje
9.904.777,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.10.2019. godine

1.Energenti
667.917,43 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.218.875,75 RSD
3.Lekovi van ugovora
104.804,67 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
612.341,17 RSD
5.Ostala plaćanja - Sredstva Grada
1.677.697,00 RSD
Ukupno:
4.281.636,02 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.10.2019. godine