Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.250.730,15 RSD
2.Zaduženje
160.080,00 RSD
3.Odobrenje
130.365,00 RSD
4.Novo stanje
5.221.015.15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.10.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Institut Vatrogas
100.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
60.080,00 RSD
Ukupno:
160.080,00 RSD