Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.306.300,42 RSD
2.Zaduženje
305.000,00 RSD
3.Odobrenje
185.139,00 RSD
4.Novo stanje
10.186.439,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
280.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
305.000,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.10.2022. godine