Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
7.769.002,97 RSD
2.Zaduženje
244.555,67 RSD
3.Odobrenje
240.120,00 RSD
4.Novo stanje
7.768.567,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.11.2016. godine

1.Ostali indirektni troškovi
522.638,94 RSD
Ukupno:
522.638,94 RSD