Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.846.192,07 RSD
2.Zaduženje
2.020.276,65 RSD
3.Odobrenje
164.711,00 RSD
4.Novo stanje
4.990.626,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.11.2018. godine

1.Prevoz
1.826.010,70 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
399.423,08 RSD
3.Ostala plaćanja
149.821,98 RSD
Ukupno:
2.375.255,76 RSD