Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.707.479,32 RSD
2.Zaduženje
1.947.748,17 RSD
3.Odobrenje
3.105.830,12 RSD
4.Novo stanje
8.865.561,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.11.2019. godine

1.Prevoz
1.702.317,63 RSD
2.Lekovi
220.430,54 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
1.947.748,17 RSD