Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.900.119,02 RSD
2.Zaduženje
1.933.027,80 RSD
3.Odobrenje
3.306.858,85 RSD
4.Novo stanje
15.273.950,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.11.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.958.085,79 RSD
Ukupno:
1.958.085,79 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.11.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
368.101,76 RSD
2.Lekovi
1.183.646,42 RSD
3.Energenti
3.954,64 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
225.000,00 RSD
5.Ostala plaćanja
152.324,98 RSD
Ukupno:
1.933.027,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.11.2022. godine