Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
8.146.340,84 RSD
2.Zaduženje
5.691.684,68 RSD
3.Odobrenje
2.338.084,38 RSD
4.Novo stanje
4.792.740,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.12.2016. godine

1.Ostala plaćanja
780.000,00 RSD
Ukupno:
780.000,00 RSD