Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
11.382.437,21 RSD
2.Zaduženje
10.342.659,95 RSD
3.Odobrenje
12.374.781,51 RSD
4.Novo stanje
13.414.558,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.12.2020. godine

1.Energenti
448.866,51 RSD
Ukupno:
448.866,51 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.12.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.068.891,69 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.466.186,94 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
293.981,32 RSD
4.Ostala plaćanja
6.513.600,00 RSD
Ukupno:
10.342.659,95 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.12.2020. godine