Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.228.615,74 RSD
2.Zaduženje
4.318.149,39 RSD
3.Odobrenje
14.347.983,39 RSD
4.Novo stanje
16.258.449,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.12.2021. godine

1.Lekovi
3.509.632,01 RSD
2.Lekovi van ugovora
254.667,38 RSD
3.Ostala plaćanja - Sredstva grada Novog Sada
553.850,00 RSD
Ukupno:
4.318.149,39 RSD