Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.697.844,83 RSD
2.Zaduženje
8.365.552,60 RSD
3.Odobrenje
8.517.639,12 RSD
4.Novo stanje
13.849.931,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.12.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
638.780,32 RSD
Ukupno:
638.780,32 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.12.2022. godine

1.Lekovi
7.031.841,31 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
640.725,80 RSD
3.Lekovi van ugovora
692.985,49 RSD
Ukupno:
8.365.552,60 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.12.2022. godine