Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.962.110,62 RSD
2.Zaduženje
22.505.911,63 RSD
3.Odobrenje
18.216.603,30 RSD
4.Novo stanje
5.672.802,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.12.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
430.056,20 RSD
2.Energenti
722.598,41 RSD
Ukupno:
1.152.654,61 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.12.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.841.066,67 RSD
2.Lekovi
293.512,02 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
10.781.707,16 RSD
4.Energenti
6.246.170,64 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
1.516.920,77 RSD
6.Lekovi van ugovora
759.876,48 RSD
7.Ostala plaćanja
66.657,89 RSD
Ukupno:
22.505.911,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 28.12.2023. godine