Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.069.545,00 RSD
2.Zaduženje
1.612.191,46 RSD
3.Odobrenje
788.470,84 RSD
4.Novo stanje
6.245.824,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.01.2020. godine

1.Lekovi - Lekovi u ZU
145.676,96 RSD
2.Lekovi van ugovora - Oktreotid i Lanreotid
408.551,88 RSD
3.Ostala plaćanja - Prinudna naplata
1.057.962,62 RSD
Ukupno:
1.612.191,46 RSD