Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.601.772,38 RSD
2.Zaduženje
260.880,54 RSD
3.Odobrenje
69.028,00 RSD
4.Novo stanje
7.409.919,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.01.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
235.880,54 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
260.880,54 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.01.2021. godine